ARCIVES |2020  |2019 |2018  |2017  |2016  |2015 

 
no.32
2018 11/29(thu)ー 12/16(sun)


Charity & Auction  vanishing words in the world


related Events

12/06 (thu) PM 5〜 
 TALK  by YOSHIOKA Noboru

  place TOEN Hall(1 minuite from +1art gallery)
  fee  500yen


YOSHIOKA Noboru
(Nation Museum of Ethnology・Assistant Professor)

Author of "Vanishing words in the world ". Linguist.
He specializes in descriptive research for mountainous
areas in northern Pakistan.
12/16 (sun) PM 4〜
 OPEN FINAL AUCTION
  place  +1art gallery
 

   A r t i s t s01
ABE Hisashi

02
AMANO Shige

03
IKEDA Keiko

04
IKEDA Shin

05
ISHIBASHI Shiro

06
IDEMOTO Takako
           

07
INOUE Akihiko

08-A, 08-B
IMAI Norio

09
IRIE Yoko

10
UEDA Akiko


11
UENO Kinuko


12
UKIGAWA Hidenobu
           

13
OSHIRO Kunio

14
OHASHI Mariko

15-A, 15-B
OKAMOTO Mitsuhiro

16
KAKUTANI Koji

17
KATO Etsuro

18
KATO Kanae
           

19
KAWAI Mikako

20
KAWASAKI Hiroko

21
KIHARA Masao

22
KUSAKABE Kazushi

23
KURANUKI Toru

24
GEN Aish
           

25
KOSHINO Jun

26
SAKUMA Hana

27
SASAOKA Takashi

28
SUCHI Kyoko

29
SUNAMI Masato

30
SUMIYA Kyoko
           

31
TANAKA Hiroyuki

32
TARA Nobutsuna

33
TUJINAMI Keiko

34
TOCHIYAMA Takashi

35
NAKAO Jun

36
NAGAO Hiroyuki
           

37
NAKAJIMA Mugi

38
NAKANISHI Tamako

39
NAKAMURA Masako

40-A, 40-B
NISHINO Ayaka

41
NISHIMURA Ryo

42
NODA Hitomi
           

43
HATATANI Yoshikazu

44
HIGASHIHATA Takako

45
FUKUDA Toshiko

46
FUYUJI

47
MATSUDA Akira

48
Mikolaj Polinski
           

49
MITAKE Isa

50
MIMURA Itsuko

51
MOTOKI Shoji

52
YAMASHITA Yumiko

53
YAMAMOTO Yukyo

54
YUKAMI Yoko
The number of what humans are talking is about six thousand to seven thousand.
But many of those words are few speakers. Linguists fear that the words that humans are currently talking about may be halved in this century.
This exhibition is a charity exhibition in which 50 artists create works with the theme of "vanishing words in the world" and sell them at auction.
In addition, I will donate 10% of the work sales amount of the exhibition to the Marara Foundation which support girls' education in developing countries