2015

  2016

  2017

  2018

 

 201832 11/129ー12/16
vanishing words in the world

31 11/15ー11/25
métamorphose of the time 
Kankyu Okamoto30 11/01ー11/11
Tetsuro Goda

29 10/11ー10/28
Naoki YAMAMOTO

28 6/7ー6/24
AYoichiYoichiilias Everything except This
Yoichi Hirata ・Kazuaki Kikuchi

27 5/17ー6/3
Prisms
Jun KOSHINO

26 4/5ー4/22
Stone view
walk around Laguna Verde and Takahama


Ryuichi YAHAGI25 3/15ー4/1
Five Movements
Mikolaj Polinski

24 2/15ー3/4
A Matter of Course /New York Memo
Sadaharu HORIO

23 1/18ー2/4
6 Motets
Eturo KATO

2017


22 11/30ー12/17
Dozen Messages /ocean

HiroshiI IKEDA・Tomoko INAGAKI
Akihiko INOUE・Kinuko UENO
Mariko OHASHI・Kanae KATO・Aish GEN
Kyoko SUCHI・Kyoko SUMIYA
Hiroyuki TANAKA・Nobutsuna TARA
Yumiko YAMASHITA

21 11/02ー1126
Cairn of sounds
Norio IMAI


20 10/12ー10/29
RONDO - Passage and Painting
Fumiko OKA・Takako HIGASHIHATA


19 06/01ー06/18
soft touches
Shiro ISHIBASHI・Haruko TANIUCHI


18 05/11ー05/28

roof
Shige AMANO・Shigeru OYATANI

17 04/06ー04/23 WM painting works
mugi nakajima


16 03/09ー03/26 Airium
Hidenobu UKIGAWA


15 02/09ー02/26 White Figure
Yumiko YAMASHITA


14 01/12ー01/29 In the sphere
Tamaco NAKANISHINobutsunaTARA
201613 12/01ー12/18 Dozen Massages ーEarth

Keiko IKEDA・Akihiko INOUE・Masao KIHARA
Fumi TERAWAKI
・Takashi TOCHIYAMA
Takako HIGASHIHATA・Akira MATSUDA
Toshio MIYAOKA・Shoji MOTOKI
Ryuichi YAHAGI・Kosaku YAMADA
Yukyo YAMAMOTO12 11/03ー11/20
Planet E
Chitose NOGUCHI


11 10/06ー10/23
Parallel Experiences
GUP-py

10 05/12ー06/19 Clezio, Koi, Article 9
Norio IMAII


09 04/07ー04/24 Line vibration
Etsuro KATO


08 03/10ー03/27 Fake Blues
Yukyo YAMAMOTO


07 02/11ー02/28 Bubbles
Yukari URA


06 01/14ー01/31 Light Moving
Keiko IKEDA
201505 12/03ー12/27
Dozen Messages

Fumiko OKA・Michiko UESHIMA
Kawano KENTO・Hiroyuki TANAKA
Keiko TAMURA・Nobutsuna TARA
Fumi TERAWAKI・Tamako NAKANISHI
Masato SUNAMI・Keiko NAKAMURA
Komichi HARUNARI・Masaki FUJIWARA

04 11/05ー11/22 The cotour of the air
Yumiko YAMASHITA


.03 10/08ー10/25 Entropy Whisper
Yumiko YAMAZAKI


02 05/28ー06/14 N o - I s
Akira MATSUDA・ Daijiro HAMA


01 04/02ー04/19 Perspective Drawing of The Echo
Hiroyuki TANAKA・Chitose NOGUCHI

           

(C)2014 Plus1Art